Poznań, 12 lutego 2010r.

W związku z prośbą Pana Marcina Szczęsnego – reprezentującego Firmę EKO-OPRACOWANIA potwierdzam wykonanie w latach 2008 i 2009 raportu z monitoringu wód podziemnych oraz ocen stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska dla zakładów w Poznaniu...

Toruń, 20 września 2008r.

SNUG.pl współpracuje z firmą EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny z siedzibą w Inowrocławiu, przy Al. Niepodległości 26/47, od 2006 roku. Na przestrzeni minionego czasu, p. Marcin Szczęsny sporządził na potrzeby mojej firmy szereg opracowań związanych z szeroko rozumianą...

Obrowo, 04 lipca 2008r.

Wój Gminy Obrowo stwierdza, że firma EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny, Al. Niepodległości 26/47, 88-100 Inowrocław była wykonawcą operatu wodnoprawnego, dotyczącego stacji uzdatniania wody w Dobrzejewicach. Na podstawie dotychczasowej współpracy, Urząd Gminy w Obrowie...

Gdańsk, 25 czerwca 2008r.

Firma EKO-OPRACOWANIA wykonała na potrzeby przebudowy stacji paliw w Złejwsi Wielkiej dla koncernu SHELL operat wodnoprawny dla odprowadzenia wód deszczowych do systemu studni chłonnych. W/w pracownia wykazała się dużą rzetelnością, sprawnościa i profesjonalizmem w...

Gniewkowo, 24 czerwca 2008r.

Na prośbę firmy EKO-OPRACOWANIA, ul. Al. Niepodległości 26/47, 88-100 Inowrocław, pragnę zarekomendować Pana Marcina Szczęsnego, jako solidnego eksperta w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W/w Firma sporządziła dla naszego przedsiębiorstwa:...