W związku z prośbą Pana Marcina Szczęsnego – reprezentującego Firmę EKO-OPRACOWANIA potwierdzam wykonanie w latach 2008 i 2009 raportu z monitoringu wód podziemnych oraz ocen stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska dla zakładów w Poznaniu oraz w Rudawie Fabryki Papieru „Malta-Decor” S.A. w Poznaniu.

Jakość wykonania oraz dobra współpraca pozwalają zarekomendować Firmę Pana Marcina jako dobrego partnera godnego polecenia do sporządzania opracowań w dziedzinie ochrony środowiska.

Mirosław Wroński
Dyrektor Zakładu