Na prośbę firmy EKO-OPRACOWANIA, ul. Al. Niepodległości 26/47, 88-100 Inowrocław, pragnę zarekomendować Pana Marcina Szczęsnego, jako solidnego eksperta w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

W/w Firma sporządziła dla naszego przedsiębiorstwa:

  • obliczenia dotyczące krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń,
  • operat wodnoprawny dotyczący szczególnego korzystania z wód – wprowadzania oczyszczonych ścieków z Gminnej

Oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie do urządzeń wodnych.
Współpraca w tym zakresie przebiegła sprawnie, co daje podstawę do tego, aby polecić Pana Marcina Szczęsnego i jego firmę do prowadzenia postępowań z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

mgr Mikołaj Bogdanowicz
Prezes Zarządu