„Środowisko

nade wszystko”

Eko-opracowania
Marcin Szczęsny

Firma Eko-opracowania istnieje od 2007 roku. Jej właściciel zajmuje się ochroną środowiska od ponad ćwierć wieku. Pracował w samorządzie, firmach prywatnych, był Szefem RIPOK’u, jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych. Jak sam mówi – pracował po obu stronach barykady, a jego Firma to swoisty pomost między urzędami a korzystającymi ze środowiska.

+48 531 630 730 - Biuro 1

+48 533 450 750 - Biuro 1

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

operaty@eko-opracowania.pl

Narutowicza 5 lok. 26

Firma nasza specjalizuje się w sprawach formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Ekologia

Czy wiedzą Państwo, że KAŻDY podmiot gospodarczy ma obowiązki dotyczące ochrony środowiska?

Prawo

Czy wiedzą Państwo, jak wiele obowiązków dotyczących ochrony środowiska w ciągu ostatnich kilku lat Polska implementowała do swojego prawodawstwa?

Prawo

Czy wiedzą Państwo, jak szybko zmienia się prawo materialne dotyczące ochrony środowiska*?

Świadczymy pomoc dotyczącą przepisów:

Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne
Ustawa o odpadach
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Inne – okołośrodowiskowe

Firma EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny

Nasze zadanie to troszczyć się o spełnienie Państwa obowiązków z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Fundament naszej Firmy stanowią kilkunastoletnie doświadczenia w OŚ, zarówno w urzędach jak i w firmach w których kwestie „eko” środowiskowe są nieodzownym aspektem

Nasze bogate doświadczenia dają wiedzę w jakiej sytuacji są firmy zmagające się z bezdusznymi przepisami, a z drugiej strony – jakie procedury obowiązują urzędników i jakie sprawy na pewno nie umkną ich uwadze.

Nie zostawimy Państwa samym sobie – gwarantujemy doradztwo środowiskowe po skorzystaniu z choćby jednej usługi.

Działalność wg PKD 2007:

  • 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Jak Państwa Firma porusza się w gąszczu przepisów dotyczących tej dziedziny?
Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić firmę bez dobrej księgowej, prawnika, BHP’owca, specjalisty branży IT. Do tej grupy śmiało można dołączyć „ochroniarza środowiskowego”. 

Polecamy przejęcie trudnej materii jaką jest ochrona środowiska na zasadzie outsourcingu

Zapraszam do współpracy
Marcin Szczęsny

 

KONTAKT

+48 531 630 730 - BIURO 1

+48 533 450 750 - BIURO 1

+48 533 130 030 - BIURO 2

+48 698 499 681 - MARCIN SZCZĘSNY

operaty@eko-opracowania.pl

Narutowicza 5 lok. 26

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.