Wój Gminy Obrowo stwierdza, że firma EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny, Al. Niepodległości 26/47, 88-100 Inowrocław była wykonawcą operatu wodnoprawnego, dotyczącego stacji uzdatniania wody w Dobrzejewicach.

Na podstawie dotychczasowej współpracy, Urząd Gminy w Obrowie stwierdza, że firma EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny, Al. Niepodległości 26/47, 88-100 Inowrocław jest godnia zaufania, a wykonany przez nią operat wodnoprawny skłania nas do wystawienia wykonawcy bardzo pozytywnej oceny.

mgr Andrzej Wieczyński
Wój Gminy Obrowo