SNUG.pl współpracuje z firmą EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny z siedzibą w Inowrocławiu, przy Al. Niepodległości 26/47, od 2006 roku. Na przestrzeni minionego czasu, p. Marcin Szczęsny sporządził na potrzeby mojej firmy szereg opracowań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Rekomendując firmę EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny, jako godnego zaufania partnera biznesowego, mogę wymienić, iż sporządził dla SNUG.pl m.in.:

  • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych do celów pitnych, gospodarczych i socjalno-bytowych oraz odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw we wsi Brudnice, gm. Żuromin (rok 2006);
  • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód: odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i wykonanie studni chłonnych na terenie stacji paliw płynnych w miejscowości Dolna Grupa (rok 2007);
  • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód: odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych w miejscowości Osielsko oraz przebudowę urządzeń wodnych (rok 2007)
  • operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowa rowu przydrożnego na rurociąg kryty na działkach o nr 48/10 i 49 w miejscowości Bartoszyce (rok 2008);
  • operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód: wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw płynnych do stawu oraz wykonanie wylotu w miejscowości Dobrcz (rok 2008).

Kompetencja, zapał oraz znajomość zagadnień ochrony środowiska czynią z p. Marcina Szczęsnego partnera godnego zaufania, co napisałam na wstępie, a w tym miejscu jeszcze raz podkreślam. Jestem zadowolona ze współpracy.

inż. Katarzyna Wojciechowska
Pracownia Projektowa SNUG.p