OFERTA

 

Sporządzamy następujące opracowania wg tematów:

Outsourcing środowiskowy:

 • przejęcie obowiązków dot. ochrony środowiska w Firmie
 • finansowanie ewentualnych kar z polisy EKO-OPRACOWAŃ
 • bieżące informacje o zmianie przepisów O.Ś.
 • doradztwo w kwestiach formalno-prawnych dot. ochrony środowiska
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli Zakładów
 • nadzór nad ewidencją odpadów, w tym BDO
 • sprawozdawczość (KOBIZE, zbiorcze zestawienie o odpadach, opłaty za korzystanie ze środowiska, „OPAK”, kwartalne do Wód Polskich, etc.)

 

Gospodarka odpadami:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia na odzysk
 • pozwolenia na unieszkodliwianie odpadów
 • obsługa BDO
 • dokumentacja związaną z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami i akumulatorami

Pozwolenia wodnoprawne na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – stawów, rowów, drenów, wylotów, studni etc.
 • pobór wód
 • odprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych
 • wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów,
  rolnicze wykorzystanie ścieków

Przedsięwzięcia w środowisku:

 • prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięć
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko

Pozostałe sprawy:

 • krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń
 • emisja gazów i pyłów do powietrza
 • projekty budowlane i dokumentacje do zgłoszeń budów oraz wykonywania robót budowlanych:
  • stawy wodne
  • małe oczyszczalnie ścieków
  • inne obiekty małego budownictwa wodnego

Na życzenie prowadzimy też szkolenia pracowników z zakresu sprawozdawczości i obowiązków środowiskowych

Proponujemy całoroczną obsługę obejmującą:
troskę o sprawy środowiskowe – pilnowanie terminów sprawozdań, opłat, obowiązywania decyzji, śledzenie zmian przepisów i informowanie o dalszym postępowaniu. W tym pakiecie informacje o korzystaniu ze środowiska i obliczanie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wyszukiwanie podwykonawców do dokumentacji spoza wachlarza naszej oferty.

Dodatkową korzyścią jest możliwość „wrzucenia” usługi w koszty prowadzenia działalności.

Zamów audyt środowiskowy – wspólnie ustalimy obowiązki dotyczące ochrony środowiska w Twojej firmie. Zapewniamy pełną dyskrecję.

KONTAKT

+48 531 630 730 - biuro

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.