Pozwolenia wodnoprawne

Czy wiesz, że Nowa Ustawa Prawo Wodne wprowadziła nowy organ – Polskie Wody?
Czy wiesz, że możesz płacić podatek od deszczu, który pada na Twą nieruchomość?

Pozwolenia wodnoprawne na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – stawów, rowów, drenów, wylotów, studni etc.
 • pobór wód
 • odprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń wodnych
 • wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów,
  rolnicze wykorzystanie ścieków

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne są:

 • operat wodnoprawny – zapytaj o warunki opracowania
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych – zapytaj o więcej
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach odrębnych dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń,
 • inne – w zależności od specyfiki zamierzonego korzystania z wód (np. decyzja środowiskowa)

KONTAKT

+48 531 630 730 - Biuro

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.