Ciekawostki

Firma musi rejestrować odpady

Za uchybienia dot. gospodarki odpadami grozi administracyjna kara pieniężna od 5.000 zł aż do … 1.000.000 zł (MILIONA zł!)

Brak wpisu do BDO, czy niezłożenie sprawozdania o powstających w firmie odpadach; Przedsiębiorca, który zignoruje ten i szereg innych obowiązków musi się liczyć z surowymi karami.

Jeżeli na terenie firmy powstają odpady medyczne, po tonerach drukarskich, duże ilości gruzu czy opakowań na potrzeby np. produkowanych napojów czy innych produktów spożywczych, to wówczas trzeba prowadzić ewidencję odpadów. W takiej sytuacji do 15 marca każdego roku trzeba informować marszałka województwa o masie i rodzaju odpadów wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym.
Zapytaj o pomoc w tym zakresie: biuro@eko-opracowania.pl

KONTAKT

+48 531 630 730 - Biuro

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.