Ciekawostki

Firma musi rejestrować odpady

Za uchybienia dot. gospodarki odpadami grozi administracyjna kara pieniężna od 1.000 zł aż do … 1.000.000 zł (MILIONA zł!)

Kary za niezłożenie sprawozdania o powstających w firmie odpadach lub brak takiej informacji są nieco niższe. Przedsiębiorca, który np. zignoruje ten obowiązek i nie przekaże odpowiednich danych marszałkowi województwa, narazi się na karę 500 zł. Natomiast jeżeli pomimo wezwania do uregulowania tej kwestii nadal będzie ignorował przepisy, to dostanie karę w wysokości 2 tys. zł.

Jeżeli na terenie firmy powstają odpady medyczne, po tonerach drukarskich, duże ilości gruzu czy opakowań na potrzeby np. produkowanych napojów czy innych produktów spożywczych, to wówczas trzeba prowadzić ewidencję odpadów. W takiej sytuacji do 15 marca każdego roku trzeba informować marszałka województwa o masie i rodzaju odpadów wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym.
Zapytaj o pomoc w tym zakreie: biuro@eko-opracowania.pl

KONTAKT

+48 531 630 730 - Biuro

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.