„Być albo nie być”

Eko-opracowania
Marcin Szczęsny

Firma Eko-opracowania istnieje od 2007 roku. Jej właściciel zajmuje się ochroną środowiska od 27 lat. Pracował w samorządzie, firmach prywatnych, był Szefem RIPOK’u, jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych. Jak sam mówi – pracował po obu stronach barykady, a jego Firma to swoisty pomost między urzędami a korzystającymi ze środowiska.

+48 531 630 730 - Biuro

+48 698 499 681 - Marcin Szczęsny

biuro@eko-opracowania.pl

ul. Narutowicza 5, lokal 26 88-100 Inowrocław

Firma nasza specjalizuje się w sprawach formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Ekologia

Czy wiedzą Państwo, że KAŻDY podmiot gospodarczy ma obowiązki dotyczące ochrony środowiska?

Prawo

Czy wiedzą Państwo, jak wiele obowiązków dotyczących ochrony środowiska w ciągu ostatnich kilku lat Polska implementowała do swojego prawodawstwa?

Prawo

Czy wiedzą Państwo, jak szybko zmienia się prawo materialne dotyczące ochrony środowiska*?

Świadczymy pomoc dotyczącą przepisów:

Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne – uwaga! Nowa ustawa!!!
Ustawa o odpadach
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Ustawa o nawozach i nawożeniu

Firma EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny

Nasze zadanie to troszczyć się o spełnienie Państwa obowiązków z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Fundament naszej Firmy stanowią kilkunastoletnie doświadczenia w OŚ, zarówno w urzędach jak i w firmach w których kwestie „eko” środowiskowe są nieodzownym aspektem

Nasze bogate doświadczenia dają wiedzę w jakiej sytuacji są firmy zmagające się z bezdusznymi przepisami, a z drugiej strony – jakie procedury obowiązują urzędników i jakie sprawy na pewno nie umkną ich uwadze.

Nie zostawimy Państwa samym sobie – gwarantujemy doradztwo środowiskowe po skorzystaniu z choćby jednej usługi.

Działalność wg PKD 2007:

  • 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Jak Państwa Firma porusza się w gąszczu przepisów dotyczących tej dziedziny?
Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić firmę bez dobrej księgowej, prawnika, BHP’owca, specjalisty branży IT. Do tej grupy śmiało można dołączyć „ochroniarza środowiskowego”

Zapraszam do współpracy
Marcin Szczęsny

 

KONTAKT

+48 531 630 730 - BIURO

+48 698 499 681 - MARCIN SZCZĘSNY

biuro@eko-opracowania.pl

UL. NARUTOWICZA 5, LOKAL 26 88-100 INOWROCŁAW

Dzięki EKO-Opracowania, możecie Państwo spać spokojnie i przestać martwić się o rozliczne obowiązki dotyczące ochrony środowiska.