W związku z prośbą Pana Marcina Szczęsnego, reprezentującego Firmę EKO-OPRACOWANIA pragnę zarekomendować jego Firmę jako rzetelną i kompetentną w sprawach dot. gospodarki wodnej. Pan Marcin w lutym br. opracował na zlecenie Pracowni Architektonicznej A4 Agnieszka Bernat operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem urządzeń wodnych w miejscowości Lubicz Górny.

mgr inż. arch. Agnieszka Bernat
Pracownia Architektoniczna A4