Mgr inż. Marcin Szczęsny, opracował dla Gminy Skrwilno „Operat wodno prawny na odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych” w miejscowości Skrwilno.
Pan mgr inż. Marcin Szczęsny wykazał się profesjonalną znajomością: Przepisów Prawa, organizacji robót.

Z powierzonych obowiązków wywiązywał się z należytą starannością.